Vedeli ste, že vino eshop sa stála čoraz väčším fenoménom. Vďaka vedeckému pokroku a jeho neustálemu rozmachu už človek na to, aby si kúpil fľašku naozaj kvalitného vína nepotrebuje mať zmapované regále všetkých lokálnych vinoték, obchodov či supermarketov. Existencia internetu tento proces veľmi uľahčila. V súčasnosti  na internete nájdeme stovky, priam až tisícky e-shopov nielen z jednej krajiny, ale z celého sveta zameraných práve na predaj vína. Nie je však e-shop ako e-shop. Aj keď je ne internete už veľký počet internetových vinoték, nie všetky sú naozaj kvalitné. Každý kvalitný e-shop by mal spĺňať určité kritéria, a tými sú:

Rozsah ponuky – dôležité je, aby internetová vinotéka mala čo najväčšiu ponuku. Platí, že čím je rozsah ponuky vín väčší, tým je pravdepodobnejšie, že si potencionálny zákazník nejaké víno vyberie. Dobrá internetová vinotéka by tiež mala dbať na to, aby neponúkala len lokálne vína, ale rozšírila svoj sortiment aj o rôzne zahraničné vína.

Kvalita ponúkaných služieb – kvalitne vybudovaný e-shop by mal na prvé miesto klásť vzťah so zákazníkom. Aj keď e-shop na prvý pohľad zákazníka osloví, zaujme ho aj ponuka vín, často krát sa stáva, že aj napriek tomu sa kúpa neuskutoční. Potencionálny zákazník môže mať rozličné nezodpovedané otázky, na ktoré predajca nemusí alebo nechce odpovedať, čo však znamená, že zákazník uprednostní kúpu z obchodu, kde budú jeho otázky zodpovedané. Zákazník si tiež všíma dodacie a platobné podmienky.

Cena – aj keď ponuka môže byť naozaj veľké, často krát sa stáva, že na internetových stránkach bývajú ceny naozaj prehnané. Z tohto dôvodu predtým, než kupujúci zrealizuje obchod, porovná cenovú ponuku daného vinárstva s ostatnými. Preto by sa malo byť snahou každého predajcu vidieť nielen svoje vlastné záujmy a čo najvyšší zisk, ale hľadieť aj na spokojnosť kupujúceho.

V prílohe si môžete stiahnuť prílohu, ktorá je výsledkom hodnotenia kvality e-shopov na internete. Neobsahuje hodnotenie len lokálnych e-shopov, ale aj e-shopov z celého sveta.

gmb-dl