Sťahovanie čokoľvek je celosvetovo rozšírené, aj keď vo väčšine prípadov ide o nelegálne sťahovanie. Keď niekto ponúkne v rámci balíku služieb sťahovanie zadarmo, ľudia sa na to hneď chytia. Toto je vec, ktorá sa pomaly začína rozširovať v televíznom priemysle, kde sa dajú rôzne programy stiahnuť už mesiac dopredu od doby, kedy majú byť oficálne vysielané. Televízni operátori ponúkajú vo svojich balíčkoch aj túto možnosť. Takto môžete vidieť tv program skôr ako vaši kamaráti.

Najviac rozšírené je to zatiaľ len v zahraničí, no modernizácia ide obrovskými krokmi vpred a preto je len otázkou blízkej budúcnosti, kedy sa to rozšíri aj ku nám. Len donedávna sme nevedeli, čo je to nahranie si televíznych programov a dnes je nahrávanie súčasťou takmer každého televízneho operátora a takmer každej domácnosti.

Nielen tieto veci ale aj veci, ktoré prídu po nich sú odrazom dnešnej doby, ktorý ma dopad na úplne všetko a v médiách to platí niekoľkonásobne. Diváci chcú ísť s dobou, nechcú mať pocit, že žijú v dobe kamennej a všetko, čo je aspoň trochu prístupné, potrebujú vyskúšať a zabehať. Veď televízia je našou bežnou, každodennou súčasťou, či si to pripúšťame alebo nie.

Televízne programy všeho-druhu bežia v takmer každej reštaurácii, bare, nákupnom stredisku, televízia je všade okolo nás a je to už natoľko bežná vec, že často to ani nevnímame. Preto do budúcna televízia zatiaľ nemusí mať strach o stratu sledovanosti, hlavne ak sa bude divákovi venovať a nielen po stránkach technických služieb, modernizácie, nových možností, ale aj po ľudskej stránke, kde divák pocíti záujem zo strany televízie a nájde si pre seba viac vhodných televíznych programov, nemusí väčšinu času sledovať len zahraničné programy, medzi ktorými nie je ťažké nájsť si ten, na ktorý majú práve chuť.

Televízia by mala obsiahnuť väčšie množstvo tém, ktorým sa bude pravidelne venovať a nie skákať z jednej na druhú, prípadne televízne programy každú chvíľu neuvážene rušiť.

Download app

Stavebne povolenie je dnes na dennom poriadku a rovnako aj opletačky s ním spojené. Mnoho ľudí si myslí, že si vie všetky potrebné informácie nájsť na internete alebo ich získa od kamarátov a nemusí zbytočne márniť cestu na stavebný úrad. Opak je však pravdou. Každé mesto má svoje vytýčené pravidlá, ktoré sa môžu v základoch ale aj detailoch meniť a preto je dobré si to v každom prípade overiť osobne na stavebnom úrade s vedúcim stavebného. K ako prvému sa dostanete k formuláru, ktorý budete musieť vyplniť. Okrem formuláru sú súčasťou stavebného povolenia aj prílohy, ktoré sa k nemu prikladajú. S prílohami si dajte záležať, pretože každá jedna sa odovzdáva na úrade a úradníci si dávajú načas, ako majú v zmluve, kde majú na vybavenie každej 30 dňovú lehotu. Preto je pre vás výhodné odovzdať ich v približne rovnakom čase, aby sa vaša čakacia doba nepredĺžila na niekoľko mesiacov, nehovoriac o tom, že v nich môže byť aj chyba, ktorá sa po opravení opäť zadáva ako nová príloha a to je ďalších 30 dní. Na vybavenie stavebného povolenia budete potrebovať: kópiu katastrálnej mapy, stavebný dozor, list vlastníctva, projektovú dokumentáciu, vyňatie z pôdohospodárskeho fondu, územné rozhodnutie o umiestnení stavby a súhlas obce s malým zdrojom znečistenia. Na prípojkách si dajte extra zálečať, pretože ich vytváranie zaberie veľa času a robiť ich odznova by sa nikomu nechcelo, takže pokiaľ nechcete, aby vás vrátili naspäť domov, treba si vytvoriť vlastný nákres sietí, prípadne vlastnú mapku s dobrým značením. Od toho závisí ďalšie napojenie na síete. Celá žiadosť o stavebné povolenie sa musí rozposlať aj všetkým účastníkom, čo sú susedia, projektant, stavebný dozor a každý koho sa stavba nejako týka alebo ho môže ovplyvniť. Rozhodnutie že môžete stavať má pre každého 15 dní na odvolanie a ak sa tak nestane, pár dní na to je možné stavať.

DOWNLOAD!