Stavebne povolenie je dnes na dennom poriadku a rovnako aj opletačky s ním spojené. Mnoho ľudí si myslí, že si vie všetky potrebné informácie nájsť na internete alebo ich získa od kamarátov a nemusí zbytočne márniť cestu na stavebný úrad. Opak je však pravdou. Každé mesto má svoje vytýčené pravidlá, ktoré sa môžu v základoch ale aj detailoch meniť a preto je dobré si to v každom prípade overiť osobne na stavebnom úrade s vedúcim stavebného. K ako prvému sa dostanete k formuláru, ktorý budete musieť vyplniť. Okrem formuláru sú súčasťou stavebného povolenia aj prílohy, ktoré sa k nemu prikladajú. S prílohami si dajte záležať, pretože každá jedna sa odovzdáva na úrade a úradníci si dávajú načas, ako majú v zmluve, kde majú na vybavenie každej 30 dňovú lehotu. Preto je pre vás výhodné odovzdať ich v približne rovnakom čase, aby sa vaša čakacia doba nepredĺžila na niekoľko mesiacov, nehovoriac o tom, že v nich môže byť aj chyba, ktorá sa po opravení opäť zadáva ako nová príloha a to je ďalších 30 dní. Na vybavenie stavebného povolenia budete potrebovať: kópiu katastrálnej mapy, stavebný dozor, list vlastníctva, projektovú dokumentáciu, vyňatie z pôdohospodárskeho fondu, územné rozhodnutie o umiestnení stavby a súhlas obce s malým zdrojom znečistenia. Na prípojkách si dajte extra zálečať, pretože ich vytváranie zaberie veľa času a robiť ich odznova by sa nikomu nechcelo, takže pokiaľ nechcete, aby vás vrátili naspäť domov, treba si vytvoriť vlastný nákres sietí, prípadne vlastnú mapku s dobrým značením. Od toho závisí ďalšie napojenie na síete. Celá žiadosť o stavebné povolenie sa musí rozposlať aj všetkým účastníkom, čo sú susedia, projektant, stavebný dozor a každý koho sa stavba nejako týka alebo ho môže ovplyvniť. Rozhodnutie že môžete stavať má pre každého 15 dní na odvolanie a ak sa tak nestane, pár dní na to je možné stavať.

DOWNLOAD!

Post Navigation