Sťahovanie čokoľvek je celosvetovo rozšírené, aj keď vo väčšine prípadov ide o nelegálne sťahovanie. Keď niekto ponúkne v rámci balíku služieb sťahovanie zadarmo, ľudia sa na to hneď chytia. Toto je vec, ktorá sa pomaly začína rozširovať v televíznom priemysle, kde sa dajú rôzne programy stiahnuť už mesiac dopredu od doby, kedy majú byť oficálne vysielané. Televízni operátori ponúkajú vo svojich balíčkoch aj túto možnosť. Takto môžete vidieť tv program skôr ako vaši kamaráti.

Najviac rozšírené je to zatiaľ len v zahraničí, no modernizácia ide obrovskými krokmi vpred a preto je len otázkou blízkej budúcnosti, kedy sa to rozšíri aj ku nám. Len donedávna sme nevedeli, čo je to nahranie si televíznych programov a dnes je nahrávanie súčasťou takmer každého televízneho operátora a takmer každej domácnosti.

Nielen tieto veci ale aj veci, ktoré prídu po nich sú odrazom dnešnej doby, ktorý ma dopad na úplne všetko a v médiách to platí niekoľkonásobne. Diváci chcú ísť s dobou, nechcú mať pocit, že žijú v dobe kamennej a všetko, čo je aspoň trochu prístupné, potrebujú vyskúšať a zabehať. Veď televízia je našou bežnou, každodennou súčasťou, či si to pripúšťame alebo nie.

Televízne programy všeho-druhu bežia v takmer každej reštaurácii, bare, nákupnom stredisku, televízia je všade okolo nás a je to už natoľko bežná vec, že často to ani nevnímame. Preto do budúcna televízia zatiaľ nemusí mať strach o stratu sledovanosti, hlavne ak sa bude divákovi venovať a nielen po stránkach technických služieb, modernizácie, nových možností, ale aj po ľudskej stránke, kde divák pocíti záujem zo strany televízie a nájde si pre seba viac vhodných televíznych programov, nemusí väčšinu času sledovať len zahraničné programy, medzi ktorými nie je ťažké nájsť si ten, na ktorý majú práve chuť.

Televízia by mala obsiahnuť väčšie množstvo tém, ktorým sa bude pravidelne venovať a nie skákať z jednej na druhú, prípadne televízne programy každú chvíľu neuvážene rušiť.

Download app

Post Navigation