Ako kúpiť akcie?

Prvým krokom pri kúpe akcií je správny výber brokera – licencovaného obchodníka s cennými papiermi. Pri výbere brokera, ktorého poveríme kúpov akcií, je dobré porovnať osvedčené spoločnosti s kvalitnou históriou na kapitálovom trhu. Najdôležitejšími kritériami pri výbere sú poplatky za sprostredkovanie obchodu, spoľahlivosť online aplikácie, počet pobočiek, prípadne ponuka ďalších trhov. Svoju úlohu zohráva aj spôsob obchodovania. Zadávať pokyny brokerovi môžete osobne, na pobočke alebo telefonicky. Vždy je dobré určiť si priority. Či chcete svoje peniaze investovať do moderných obývačiek s kuchyňou alebo do športového kočíka.

Poplatok za realizovaný obchod nestanovuje burza, ale broker, cez ktorého sa akcie kupujú. Na Slovensku sa poplatok zvyčajne odvodzuje od objemu realizovaného obchodu a spôsobu obchodovania. Poplatkové najvýhodnejšie je spravidla obchodovanie na internete, kde sa poplatok pohybuje rádovo v desatinách percenta z objemu obchodu.

Častou otázkou je, aký veľký kapitál investovať. To závisí od vášho príjmu a od toho, či chcete investovať do moderných obývačiek s kuchyňou alebo do športového kočíka. Veľkosť investície záleží na vás. S rozvojom internetu sa burzy otvorili širokej verejnosti a rozhodne dnes nie je pravdou, že sa na burze obchoduje len s miliónovým kapitálom. Každopádne by sme mali investovať iba voľné finančné prostriedky. Pri nákupe akcií je výhodné celkovú sumu rozdeliť do viacerých akcii pre zmenšenie rizika. Ďalšou podmienkou úspešného obchodovania je správne určený investičný horizont, teda doba, počas ktorej chce investor akcie držať. Všeobecne platí, že čím je rizikovosť vyššia, tým dlhší by mal byť investičný horizont. Ďalším aspektom nákupu akcií je investičná stratégia, v rámci ktorej je nutné zvážiť dve základné veličiny – podstupované riziko a potencionálny výnos. Každý investor by sám mal zhodnotiť svoje časové schopnosti a osobný prístup k riziku.

Alfou a omegou úspešnej investície je správne načasovanie obchodu. Všeobecne sa najviac nakupuje po prepade a obnovení rastového trendu. K správnemu načasovaniu sa používajú niektoré nástroje technickej a fundamentálnej analýzy.

Ak už teda viete, aké akcie chcete kúpiť, zájdite s občianskym preukazom do sídla spoločnosti obchodujúcej s cennými papiermi alebo do svojej banky. Zadajte príkaz k nákupu akcií prostredníctvom formulára, telefonicky, mailom či po internete. Uveďte názov akcie, počet kusov akcií a limitnú cenu, ktorú ste ochotní pri nákupe akceptovať. Pokiaľ hodláte nakupovať častejšie, využívajte služby osobného makléra. Po nákupe akcií obdržíte potvrdenie čiže konfirmáciu, aké akcie a za koľko ste nakúpili. Nakúpené akcie sú zároveň pripísané na váš klientsky účet u obchodníka s cennými papiermi.