oprava okien

Prečo sa oplatí pravidelne servisovať vaše okná?

Okná, tak ako všetky súčasti vášho domu či bytu sa bežným používaním opotrebúvajú. Pravidelný servis okien je riešením, ktorým môžete predchádzať vzniku komplikácií a zabezpečiť dlhú životnosť vašich okien.

Na okná a ich životnosť vplýva hneď niekoľko externých faktorov naraz.  Vonkajšie podmienky, poveternostné vplyvy ale aj teplotné výkyvy majú vplyv na rozťažnosť materiálu. Úlohu zohráva aj zrenie (sadanie) stavby a samozrejme aj manuálne používanie. V niektorých prípadoch, najčastejšie v prvých rokoch po dokončení stavby, dochádza k nutnosti nastavenia okien. V tomto prípade nejde o žiadnu závadu či chybnou montážou okien, je to len dôsledok prirodzeného procesu.

Pravidelný servis okien ako prevencia

Niekedy sa však môže stať, že okná neboli správne nastavené. A to môže značne ovplyvniť ich tepelnoizolačné vlastnosti. Vedeli ste, že pri nesprávnom nastavení okien môže dochádzať k úniku v priemere 40% tepla z domácnosti? Takýmto spôsobom prichádzate nielen o teplo, aj ale o peniaze a zároveň si nepomôžete ani čo sa týka zdravia domácnosti. Nedostatočné alebo zlé tesnenie môže mať za následok zvýšenú vlhkosť v domácnosti a tým aj riziko vzniku plesní. Plesne určite nie sú to, čo by každý chcel mať doma. Tieto malé mikroorganizmy môžu mať za následok vznik či zhoršenie zdravotných ťažkostí, ako sú alergie či astma. Aj v tomto prípade môže byť riešením a prevenciou pravidelný servis okien

Okná by sa mali servisovať pravidelne, aby ste predchádzali vzniku spomínaných nepríjemností. 

Čo servis okien zahŕňa? 

Otváracie prvky okien obsahujú pohyblivé časti, ktoré umožňujú ich otváranie. Tieto časti je potrebné pravidelne kontrolovať a aspoň raz do roka uskutočniť mazanie okien. Mazanie okien je pre ich funkčnosť rovnako dôležité, ako napríklad mazanie automobilových súčiastok. Ak sa mazanie okien zanedbá, môže dochádzať k brúseniu a opotrebúvaniu jednotlivých častí. Zanedbať by sa nemala ani kontrola či prípadná výmena tesnenia na oknách. Výmena tesnenia na oknách nie je nevyhnutná ihneď, ako vám cez okno začne prefukovať. Niekedy stačí len zvýšiť prítlak na kovaní. Ak však zvýšenie prítlaku nestačí a cez okno naďalej prefukuje, vtedy je potrebná výmena tesnenia na oknách.

Revíziu a servis okien by ste však mali nechať na odborníkov, ktorí dokážu zhodnotiť aktuálny stav vašich okien. V niektorých prípadoch dokážu zistiť problém skôr, ako oko laika. Najčastejšími problémami pri revízii okien sú nedostatočná izolačná funkcia, nedostatočná funkčnosť a pohyblivosť okien, nábeh na poškodenie kovania či presklenia či poškodenie pántov. 

Pravidelný servis okien vám môže pomôcť týmto problémom a poškodeniam predchádzať. Zároveň tak zvýšite efektívnosť vašich okien a znížite náklady na prípadné opravy poškodení či výmenu okien.