Čo je to vlastne strach a ako s ním pracovať?

Čo je to strach?

Liebenson Grady definuje strach ako „podmienenú reakciu averzie“. Keď sa objaví strach, našou prvou reakciou je – nepáči sa mi. To je pochopiteľné, pretože strach nie je pohodlný pocit.

Pocity sa vysvetľujú o čosi ťažšie ako materiálne veci. To, čo je kompresor vysvetlíte ľahko každému, rovnako také sieťové prvky, by síce možno dali zabrať viac, ale stále je to pomerne jednoduché.

4 spôsoby práce so strachom

Namiesto toho, aby sme sa pokúšali súdiť, kontrolovať alebo tlačiť ho, môže byť užitočné, ak sa budete báť strachu v širšom, všímavejšom a súcitnejšom spôsobe. Liebenson Grady načrtáva niektoré špecifické spôsoby, ako pracovať so strachom z pohľadu budhistickej psychológie. Je dôležité poznamenať, že aj keď pocit strachu môže alebo nemusí zmiznúť tým, že sa naň bude vzťahovať týmito spôsobmi, celkový zmysel pre utrpenie a strach môže byť znížený. Aj keď tieto praktiky môžu znieť jednoducho, v skutočnosti môžu mať silný vplyv, keď sa berú vážne.

1.) Vytvorte základ pokoja

Urobte si všímavý dych alebo iný typ aktivity, ktorá prináša pocit relaxácie. Toto je zrejmé odporúčanie, ale ľahko na neho zabúdame.

2.) Preskúmajte strach skôr s pocitom zvedavosti ako s úsudkom

Sebakritika je ako zlozvyk, ktorý uzamkne skúsenosť strachu na mieste. Na druhej strane zvedavosť otvára veci a často sa strach cíti menej intenzívny

3.) Zapojiť sa do praktík láskyplnosti

To je niečo, čo sa Buddha cítil obzvlášť užitočné pre ľudí, ktorí zažívajú silný strach alebo paniku. Lovingkindess, tiež známy ako Metta praxe, je štruktúrovaný typ meditácie, ktorá podporuje postoj priateľstva voči sebe a ostatným. Napríklad by ste si mohli myslieť na seba, „môžem byť v pohode“, alebo „môžem cítiť pokoj“.

4.) Kultivovať povedomie o „dotykových bodoch“

Ako ste si všimli strach, zamerajte sa na kontakt, ktorý vaše nohy majú so zemou. Alebo sa zamerajte na pocit v nohách a chrbte, pretože sa stýkajú s kreslom, v ktorom sedíte. Tento typ uzemňovacej praxe môže priniesť viac do prítomnosti, na rozdiel od pocitu strachu, ktorý je tak orientovaný na budúcnosť ,